Prick testi, allerjik hastalıklarda semptomların tetiklenmesinden sorumlu allerjenlerin tanımlanması için kullanılan bir alerji testidir. Prick testi, alerjik kontakt dermatiti olan hastalar için yama testi yararlı bir tanılama