Günümüz insanlarının en sık yaşadığı sağlık problemlerinden birisi de basurdur. Basur birçok nedene bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Basurun nedenleri şunlardır: Aşırı şişmanlık, hamilelik, hareketsiz bir yaşam tarzı,