Libido nedir konusuna değindikten sonra uzunca , Sigmund Freud’ un Psikoseksüel gelişim evrelerinden de bahsedelim. Sigmund Freud Çocuğun psikoseksüel gelişimini 5 evreye ayırmıştır. bunlar sırasıyla: Oral dönem, anal