Glikoz (C6H12O6) Kan şekeri olarak da bilinen, monosakkaritler olarak adlandırılan 6 karbonlu basit şekerlerden biridir. Glikoz dekstroz olarak da bilinmektedir. C6H12O6 formülü ile gösterilen glikoz beyaz renkli toz