HCT (Hematokrit) Ne Demektir? Kırmızı kan hücrelerinin tüm kan sıvısına olan oranı HCT yani, hematokrit olarak bilinmektedir.  Bu oran genellikle kan tahlillerinde yüzde olarak gösterilmektedir.  Örnek verecek olursak,