Kan bağışı konusunda yeterli düzeyde duyarlılık göstermiyoruz. Oysaki kan vermek hem sağlığımız açısından çok faydalı hem de ihtiyaç sahibi insanların hayatlarını kurtarabilmemiz için bize verilmiş bir fırsattır. Kan