Kan tahlilinde MPV değeri kanın pıhtılaşmasını gerçekleştiren yapıların ortalama niteliği boyutları bilgi vermektedir. MPV kısaltması (Mean Platelet Volume)  kelimesinin kısaltmasıdır. Yapılan hemogram testlerinde MPV değerleri, PLT değerleriyle beraber değerlendirilmelidir.