Tiroid tarama testi (sintigrafisi), tiroid bezinin fonksiyonu ve yapısı hakkında bilgi veren nükleer tıp testidir. Tiroid sintigrafisi, kolunuzdaki bir damara bir radyofarmasötik madde enjekte etmeyi ve bir gama